Çin’den ithal ”muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Zimaş Zincir ve Makina AŞ tarafından gerçekleştirilen ve Ayzin Zincir, BKC Zincir ve Konveyör Ürün, Dişli Zincir Rulman ve Kayış limitet şirketleri tarafından desteklenen başvuruyla Çin menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunması dolayısıyla İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.