İçişleri Bakanlığı 3.546 memur alımı yapacak! Müracaat kuralları neler?

İçişleri Bakanlığı, Merkez Ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye’nin farklı vilayetlerinde görevlendirilecek adaylardan en az 65 KPSS puan kaidesi ve en az lise mezunu olma kuralı aranıyor. Müracaat kuralları, tarihi ve haline ait ayrıntılar ise ilan ile adaylara açıklandı. 

Son Müracaat Ne Vakit?

İçişleri Bakanlığı işçi alımı müracaatları 17 Haziran tarihinde başlayacak. Adaylar 21 Haziran 2021 tarihine kadar Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki üzerinden E -Devlet şifresi ile müracaatlarını kolay kolay tamamlayabilecek. 

Müracaat Kuralları Neler?

(1)-4/B kontratlı işçi olarak müracaatta bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel ve özel kurallar ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller Hakkında Bakanlar Konseyi Kararı’nda belirtilen kurallara sahip olmak,
(c) Son müracaat tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş yahut Türk Uygar Kanununun 12’nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Kelamlı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan tipinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına nazaran KPSS puan çeşidi ve tercih edilen konum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına nazaran ilan edilen durum sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(4) Adaylar, müracaatta bulunurken ilanda belirtilen kuralları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya konum unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların müracaatlarının değerlendirilme süreçleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday ortasına girebildikleri yalnızca bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Ortak Koşullar neler?

1- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek-1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adayların müracaatta bulunmasında rastgele bir mani bulunmamaktadır.

2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Toplumsal Çalışmacı, Programcı, Mühendis (Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Sanayi, İnşaat ve Harita), Öbür Teknik Hizmet Personeli(Grafiker), Kent Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve ElektrikElektronik) konum unvanlarından rastgele birine müracaatta bulunacak adayların “C) Özel Şartlar” başlıklı fıkrasında her bir durum unvanı için belirtilen kurallara ek olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışanların, müracaatta bulunmak istedikleri kontratlı durum unvanı ile hala misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi durum unvanının birebir olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konum unvanında çalışmakta iken kontratı feshedilen adayların, fesihten evvel misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi durum unvanıyla, tıpkı unvanlı duruma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir

TAM RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ