Komşuyla kritik anlaşma! Resmi Gazete’de yayımlandı

İki ülke arasında 19 Temmuz 2016’da Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye ile Gürcistan, yatırımlara adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesi, yatırımlar için istikrarlı bir ortamın sürdürülmesi ile ekonomik kaynakların etkin kullanımının en üst seviyeye çıkarılması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

İki ülke, yatırım fırsatlarına dair bilgi teatisi yolu dahil olmak üzere, kendi ülkesinde diğer ülkenin yatırımcılarını teşvik edecek.

Taraflar karşılıklı olarak bir yatırımla bağlantılı gerekli izinlerin verilmesi ile danışmanlar ve uzmanların faaliyetleri için gerekli olan izinlerin verilmesini kolaylaştıracak.