TMO ihalelerinde fiyat farkı verilebilecek

TMO’nun mevzuya ait yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMO’nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Unsurunun (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Ziraî Eser Alımları ile Buna Ait Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğe ‘ek fiyat farkı ve/veya kontratların devri’ süreksiz unsuru eklendi. Buna nazaran; ithalat yoluyla yapılacak ziraî eser alımları ile buna ait hizmet alımları ihaleleri kapsamında, Türk lirası üzerinden yapılan mukavelelerde, ek fiyat farkı verilebilecek yahut bu kontratlar devredilebilecek.

30 GÜN ZARURİLİĞİ

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yönetime yazılı olarak başvurması zarurî olacak. Bu unsura nazaran kontratlar, yüklenicinin bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde yönetime yazılı olarak müracaatta bulunması ve yönetimin onayı ile devredilebilecek. Müracaat üzerine idarece 30 gün içerisinde müracaata ait karar alınacak. Yönetimin mukavelenin periyoduna onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ait süreçler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanacak. Süreçlerin tamamlanmaması halinde müracaat yapılmamış kabul edilecek. Yüklenicinin yönetime müracaatta bulunması, kontrattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

KAYNAK: DHA